Phạm Ngọc Mai Lan
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 87,302,725

 
Mục này được 347 lượt người xem
Họ và tên:  Phạm Ngọc Mai Lan
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  10/12/1988
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Bắc Hải - Tiền Hải - Thái Bình
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Cử nhân tiếng Hàn Quốc; Tại: Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị công tác: Phòng Tổ chức - Hành chính; Trường Đại học Ngoại Ngữ
Chức vụ: Phó Trưởng phòng
Học vị: Đại học; năm: ; Chuyên ngành: ; Tại:
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Hàn Quốc
Địa chỉ liên hệ: 131 Lương Nhữ Hộc, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3699324; Mobile: 0935600958
Email: pnmlan@ufl.udn.vn
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn