Phan Như Thúc
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 27939 lượt người xem
Họ và tên:  Phan Như Thúc
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  00/00/0
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Đại Quang, Đại Lộc, Tỉnh Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  ; Tại: Đại học Tổng hợp Huế
Đơn vị công tác: Khoa Môi trường; Trường Đại học Bách Khoa
Chức vụ: Trưởng Bộ môn
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2013; Chuyên ngành: Khoa học Môi trường; Tại: Trường Đại học Sejong, Hàn Quốc
Dạy CN: Kỹ thuật Môi trường; Quản lý Tài nguyên và Môi trường
Lĩnh vực NC: Phát thải khí nhà kính;
Quản lý môi trường hướng đến xây dựng đô thị thông minh bền vững
Ngoại ngữ: Tiếng Anh (Đại học, bằng 2)
Địa chỉ liên hệ: Khoa Môi trường, Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 - Từ tháng 9/1998 đến tháng 12/1998: Tham dự Khóa học sau đại học Quản lý Môi trường tại Trường Maastricht School of Management (MSM), Hà Lan.

- Từ 1995 - 2002: Công tác tại Trung tâm Công nghệ Môi trường Đà Nẵng thuộc Công ty Phát triển Công nghệ và Tư vấn Đầu tư Đà Nẵng (doanh nghiệp Nhà nước).

- Từ 2002 - 2004: Học Thạc sĩ ngành Khoa học và Công nghệ Môi trường tại Viện Kỹ thuật Cơ sở hạ tầng, Nước và Môi trường (IHE), Delft, Hà Lan.

- Từ 2004 - 2008: Giảng dạy tại Khoa Môi trường, Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng.

- Từ 2008 - 2013: Nghiên cứu sinh ngành Khoa học môi trường tại Trường Đại học Sejong, Seoul, Hàn Quốc.

- Từ 2013 - nay: Giảng dạy tại Khoa Môi trường, Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng.

 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu tiềm năng áp dụng sản xuất sạch hơn cho doanh nghiệp chế biến thủy sản thuộc Khu công nghiệp dịch vụ thủy sản Đà Nẵng, thành phố Đà Nẵng. Chủ nhiệm: TS. Phan Như Thúc. Mã số: T2017-02-68. Năm: 2017. (Mar 21 2018 3:07PM)
[2] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu giải pháp xử lý bã thải trồng nấm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Chủ nhiệm: TS. Phan Như Thúc. Thành viên: Nguyễn Khắc Tiệp - Lâm Quốc Hiếu. Mã số: Đ2015-02-136. Năm: 2016. (Jul 17 2016 8:57PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Nghiên cứu áp dụng công nghệ MBBR xử lý nước thải sinh hoạt Công ty TNHH Fujikura Automotive Việt Nam tại Đà Nẵng. Tác giả: TS. Phan Như Thúc*. Tạp chí Khoa học và Công nghệ ĐHĐN. Số: Vol. 17, No. 7, 2019. Trang: 15. Năm 2019. (Sep 3 2019 3:47PM)
[2]Bài báo: Nghiên cứu đặc tính và đề xuất biện pháp xử lý nước thải rửa xe từ các cơ sở rửa xe trên địa bàn quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam. Tác giả: TS. Phan Như Thúc*. Tạp chí Khoa học và Công nghệ ĐHĐN. Số: Vol. 17, No. 1.1, 2019. Trang: 88. Năm 2019. (May 9 2019 10:07AM)
[3]Bài báo: Đánh giá hiện trạng sản xuất và đề xuất áp dụng các giải pháp sản xuất sạch hơn cho Công ty TNHH MTV Đồ hộp Hạ Long - Đà Nẵng. Tác giả: TS. Phan Như Thúc*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: 1(122).2018. Trang: 106. Năm 2018. (Mar 30 2018 5:11PM)
[4]Bài báo: Xác định lượng phát thải CH4 từ hệ thống xử lý nước thải tại một số nhà máy chế biến tinh bột sắn ở Việt Nam. Tác giả: ThS. Phạm Đình Long*; TS. Phan Như Thúc; Đặng Thị Đoan; ThS. Phạm Thị Ngọc Lan. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: 9(118).2017-Quyển 1. Trang: 44. Năm 2017. (Oct 16 2017 4:42PM)
[5]Bài báo: Nghiên cứu tiềm năng áp dụng sản xuất sạch hơn cho làng nghề gốm Thanh Hà, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. Tác giả: TS. Phan Như Thúc*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: 7(116).2017. Trang: 79. Năm 2017. (Oct 5 2017 2:39PM)
[6]Bài báo: Hiện trạng phát sinh và giải pháp xử lý bã thải trồng nấm tại Thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Phan Như Thúc*, Nguyễn Khắc Tiệp. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: 3(100).2016. Trang: 131-135. Năm 2016. (May 14 2016 10:13PM)
[7]Bài báo: Nghiên cứu đánh giá hiện trạng và đề xuất biện pháp bảo vệ môi trường cho làng nghề gốm Thanh Hà, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. Tác giả: Phan Như Thúc*, Phạm Thị Nhã Yên. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: 1(98).2016. Trang: 69-74. Năm 2016. (Mar 31 2016 8:35AM)
[8]Tham luận: Xác định tổng lượng phát thải khí nhà kính từ hệ thống xử lý nước thải của một số nhà máy chế biến tinh bột sắn ở Việt Nam. Tác giả: Phạm Đình Long, Phan Như Thúc, Đặng Thị Đoan. Kỷ yếu Hội thảo Công nghệ xây dựng tiên tiến hướng đến phát triển bền vững, Trường ĐH Bách khoa, ĐHĐN. Trang: 212-218. Năm 2015. (Nov 12 2016 3:52PM)
[9]Bài báo: Ảnh hưởng của xyanua đến hiệu quả hoạt động của bể UASB xử lý nước thải tinh bột sắn. Tác giả: Phan Như Thúc. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: 9 (82).2014. Trang: 15-19. Năm 2014. (Nov 3 2014 2:33PM)
QUỐC TẾ:
[1]Presentations: Effect of Cyanide on UASB reactor performance for treatment of Cassava wastewater. Authors: Nhu-Thuc Phan. The 2nd International Symposium on Formulation of the cooperation hub for global environmental studies in the Indochina region, Vietnam. Pages: 53. Year 2014. (Apr 13 2016 6:25AM)
[2]Article: Major sources of uncertainties in the analysis of methylmercury using gold amalgamation sampling. Authors: Ki-Hyun Kim, Nhu-Thuc Phan, Yong-Hyun Kim, Hye-On Yoon, and Richard J. C. Brown. Analytical Methods. No: 5. Pages: 3068-3073. Year 2013. (Jun 1 2013 8:19PM)
[3]Article: Evaluation of the Memory Effect on Gold-Coated Silica Adsorption Tubes Used for the Analysis of Gaseous Mercury by Cold Vapor Atomic Absorption Spectrometry. Authors: Mohammad Mahmudur Rahman, Richard J. C. Brown, Ki-Hyun Kim, Hye-On Yoon, and Nhu-Thuc Phan. The Scientific World Journal. No: 2013. Pages: Article ID 763893, 10 pages. Year 2013. (Mar 26 2013 8:54PM)
[4]Article: Analysis of ammonia variation in the urban atmosphere. Authors: Nhu-Thuc Phan, Ki-Hyun Kim, Zang-Ho Shon, Eui-Chan Jeon, Kweon Jung, and Nam-Jin Kim. Atmospheric Environment, Elsevier. No: 65. Pages: 177-185. Year 2013. (Nov 21 2012 7:21PM)
[5]Article: Effect of beef cattle manure application rate on CH4 and CO2 emissions. Authors: Nhu-Thuc Phan, Ki-Hyun Kim, David Parker, Eui-Chan Jeon, Jae-Hwan Sa, and Chang-Sang Cho
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Atmospheric Environment, Elsevier
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons open free printable coupons
. No: 63. Pages: 327-336. Year 2012.
(Oct 16 2012 2:07PM)
[6]Article: Analysis of volatile organic compounds released during food decaying processes. Authors: Nhu-Thuc Phan, Ki-Hyun Kim, Eui-Chan Jeon, Uk-Hun Kim, Jong Ryeul Sohn, and Sudhir Kumar Pandey. Environmental Monitoring and Assessment, Springer. No: 3, Vol. 184. Pages: 1683-1692. Year 2012. (May 13 2011 10:56PM)
[7]Article: Assessment of reduced sulfur compounds in ambient air as malodor components in an urban area. Authors: Janice Susaya, Ki-Hyun Kim, Nhu-Thuc Phan, and Jo-Chun Kim. Atmospheric Environment, Elsevier. No: 20, Vol. 45. Pages: 3381-3390. Year 2011. (May 13 2011 10:49PM)
[8]Article: The correlation between ammonia emissions and bedding materials in a cow house. Authors: Nhu-Thuc Phan, Jae-Hwan Sa, Eui-Chan Jeon, and Sang-Rak Lee. Asian Journal of Atmospheric Environment. No: 1, Vol. 4. Pages: 33-41. Year 2010. (May 13 2011 10:42PM)
[9]Presentations: Variation of Volatile Organic Compounds released during food decaying processes. Authors: Nhu-Thuc Phan, Ki-Hyun Kim, Eui-Chan Jeon, and Sudhir Kumar Pandey. Proceedings of the 49th meeting of Kosae, Kun San, Korea. Pages: 297-299. Year 2009. (May 13 2011 10:39PM)
[10]Presentations: Climate change impacts and responses in Vietnam. Authors: Nhu-Thuc Phan and Eui-Chan Jeon
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Proceedings of the meeting of the Korean society of climate change research, Seoul, Korea. Pages: 206-209. Year 2009. (May 13 2011 10:36PM)
[11]Presentations: Development of Emission Factors for Non-CO₂ GHG from Bituminous Coal Fired Power Plants. Authors: Eui-Chan Jeon, Seok-Kyung Yoon, Jin-Su Kim, See-Hyung Lee, Jae-Hwan Sa, and Nhu-Thuc Phan. Proceedings of the 47th meeting of Kosae, Korea
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Pages: 228-229. Year 2008.
(Apr 1 2012 12:22PM)
  
 Sách và giáo trình
(Apr 13 2016 6:29AM)
[1]Behavior of GHGs and Odorous Pollutants in Rural and Urban Environment Chủ biên: Nhu-Thuc Phan. Nơi XB: LAP LAMBERT Academic Publishing, Germany; ISBN-13: 978-3-659-86692-0; ISBN-10: 365986692X. Năm 2016.
  
 Hướng dẫn Sau đại học
SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Lithavong Bounmisavath
Đề tài: Đánh giá tác động đến môi trường nước của dự án Thủy điện Xekaman 4, tỉnh Sêkong, Lào

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

 2019

 2019

[2]Trần Trịnh Khang
Đề tài: Nghiên cứu đặc tính nước thải rửa xe và đề xuất phương án quản lý các cơ sở rửa xe trên địa bàn quận Cẩm Lệ thành phố Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

 2017

 2018

[3]Cao Thị Đức Phương
Đề tài: Đánh giá hệ thống thu gom, xử lý và chương trình phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn ở Thành phố Hội An tỉnh Quảng Nam

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

 2017

 2018

[4]Đinh Hữu Tuyến
Đề tài: Đánh giá hiện trạng sản xuất và đề xuất áp dụng các giải pháp sản xuất sạch hơn cho Công ty TNHH MTV Đồ hộp Hạ Long – Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

 2017

 2017

[5]Nguyễn Thị Liên
Đề tài: Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý chất thải rắn y tế nguy hại trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

 2016

 2016

[6]Tôn Nữ Minh Giang
Đề tài: Nghiên cứu áp dụng công nghệ MBBR để nâng cao hiệu quả hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt Công ty TNHH Fujikura Automotive Việt Nam

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2015

 2015

[7]Tô Thị Châu Tuyên
Đề tài: Đánh giá hiện trạng môi trường và nghiên cứu áp dụng sản xuất sạch hơn cho Công ty TNHH Đông Phương

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2015

 2015

[8]Nguyễn Thị Hà An
Đề tài: Đánh giá hiện trạng quản lý chất thải rắn nguy hại tại Khu công nghiệp Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng và đề xuất biện pháp kỹ thuật để hoàn thiện công nghệ xử lý chất thải nguy hại bằng phương pháp chôn lấp

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2015

[9]Nguyễn Khắc Tiệp
Đề tài: Đánh giá hiện trạng thu gom và xử lý bã thải trồng nấm và đề xuất mô hình xử lý tại thành phố Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2015

[10]Phạm Thị Nhã Yên
Đề tài: Nghiên cứu đánh giá hiện trạng và đề xuất biện pháp bảo vệ môi trường hướng đến phát triển bền vững cho làng nghề gốm Thanh Hà, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2015

  
 Khen thưởng
[1] Best Presentation Prize at the Conference of Korean Society for Atmospheric Environment (KOSAE), Korea in 2009. Số: 10-142. Năm: 2010.
[2] Giấy khen Đã đạt thành tích xuất sắc trong năm học 2015 - 2016 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng. Số: 5077/QĐKT. Năm: 2016.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Quản lý Môi trường Đô thị
Ngành: Kiến trúc & q.hoạch khu dân cư
 2017 Cao học Kiến trúc  Đại học Bách khoa Đà Nẵng
[2]Hệ thống quản lý môi trường ISO 14000
Ngành: Khoa học môi trường
 2016 Đại học  Đại học Bách khoa Đà Nẵng
[3]Quản lý Môi trường Đô thị và Khu Công nghiệp
Ngành: Khoa học môi trường
 2013 Đại học  Đại học Bách khoa Đà Nẵng
[4]Quan trắc và Phân tích Môi trường
Ngành: Khoa học môi trường
 2013 Cao học Môi trường  Đại học Bách khoa Đà Nẵng
[5]Đánh giá tác động môi trường
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2013 Cao học Kỹ thuật Môi trường; Cao học Kỹ thuật Xây dựng Thủy lợi - Thủy điện  Đại học Bách khoa Đà Nẵng
[6]Quản lý môi trường
Ngành: Khoa học môi trường
 2007 Đại học  Đại học Bách khoa Đà Nẵng
[7]Môi trường
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2005 Đại học  Đại học Bách khoa Đà Nẵng
  
 Thông tin khác
  

Chuyên gia tư vấn môi trường cho Ngân hàng Phát triển Châu Á (Asian Development Bank) trong khuôn khổ dự án TA - 4711 (VIE): Tăng cường năng lực thực hiện kế hoạch quản lý môi trường Dự án thủy điện Sông Bung 4 (TA - 4711 (VIE): Strengthening the EMP Implementation of Song Bung 4 Hydropower Project).

Thành viên điều phối Dự án: “Liên minh bền vững mạng lưới đô thị các thành phố Châu Á (Sustainability Alliance of Urban Networks in Asian Cities - SAUNAC project)” trong 3 năm 2016-2019 do Quỹ Eramus+ tài trợ.

Giảng dạy chuyên đề Quản lý môi trường, Khóa Đào tạo Bồi dưỡng cán bộ quản lý cấp 4, Trường Cao đẳng điện lực miền Trung năm 2019.

Giảng dạy lớp tập huấn Đánh giá tác động do biến đổi khí hậu; phương pháp lập và triển khai kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu cho tỉnh Cao Bằng năm 2020.

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn