Phan Phạm Xuân Trinh
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 71,834,064

 
Mục này được 11130 lượt người xem
Họ và tên:  Phan Phạm Xuân Trinh
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  30/05/1983
Nơi sinh: Thành Phố Đà Nẵng
Quê quán Xã Điện Thọ-Huyện Điện Bàn-Tỉnh Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Sư Phạm Tiếng Anh; Tại: Đại Học Ngoại Ngữ - Đại Học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Tiếng Anh; Trường Đại học Ngoại Ngữ
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2008; Chuyên ngành: Khu Vực Học; Tại: Tsukuba University
Dạy CN: Ngôn ngữ Anh
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Pháp
Địa chỉ liên hệ: 72 Xuân Đán 2 - Thanh Khê - Đà Nẵng
Điện thoại: 02363699693; Mobile: 
Email: ppxtrinh@ufl.udn.vn
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn