Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,088,508

 Inverse Problems with Nonnegative and Sparse Solutions: Algorithms and Application to the Phase Retrieval Problem
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Quy Muoi Pham, Dinh Nho Hao, Sujit Kumar Sahoo, Dongliang Tang, Huu Cong Nguyen and Cuong Dang
Nơi đăng: Inverse Problems; Số: 34(05);Từ->đến trang: 055007;Năm: 2018
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
In this paper, we study a gradient-type method and a semismooth Newton method for minimization problems in regularizing inverse problems with nonnegative and sparse solutions. We propose a special penalty functional forcing the minimizers of regularized minimization problems to be nonnegative and sparse, and then we apply the proposed algorithms in a practical the problem. The strong convergence of the gradient-type method and the local superlinear convergence of the semismooth Newton method are proven. Then, we use these algorithms for the phase retrieval problem and illustrate their efficiency in numerical examples, particularly in the practical problem of optical imaging through scattering media where all the noises from experiment are presented.
ABSTRACT
In this paper, we study a gradient-type method and a semismooth Newton method for minimization problems in regularizing inverse problems with nonnegative and sparse solutions. We propose a special penalty functional forcing the minimizers of regularized minimization problems to be nonnegative and sparse, and then we apply the proposed algorithms in a practical the problem. The strong convergence of the gradient-type method and the local superlinear convergence of the semismooth Newton method are proven. Then, we use these algorithms for the phase retrieval problem and illustrate their efficiency in numerical examples, particularly in the practical problem of optical imaging through scattering media where all the noises from experiment are presented.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn