Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,088,592

 Algorithms for nonsmooth optimization problems and applications
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Pham Quy Muoi
Nơi đăng: Institute of Mathematics and Image Computing, University of Lübeck, Germany; Số: 09;Từ->đến trang: 10;Năm: 2013
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
The content of the talk is as follows: we first give a motivation of non-smooth optimization problems and then present the main ideas of algorithms for a class of non-smooth optimization problems coming from sparsity regularization and total variation regularization. The algorithms are developed further for solving the non-negative matrix factorization problem and the blind deconvolution problem.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn