Select * from Danhba where del=0 and vehuu=0 and usrname='pqnanh' Science curiculum vitae personally - University of Da Nang
 

Phan Quang Như Anh
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 35,784,061

 
Mục này được 3385 lượt người xem
Họ và tên:  Phan Quang Như Anh
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  01/01/1983
Nơi sinh: Quảng Nam.
Quê quán Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Sư phạm Toán; Tại: Trường Đại học Sư phạm – Đại học Huế
Đơn vị công tác: Khoa Toán; Trường Đại học Sư phạm
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2009; Chuyên ngành: ; Tại: Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng
Dạy CN: Đại số tuyến tính, Xác suất thống kê, Toán cao cấp cho Sv Khối không chuyên.
Lĩnh vực NC: Toán ứng dụng
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Điện thoại: 02363733291; Mobile: 
Email: pqnanh@ued.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 


Giảng viên Khoa Toán, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng (từ 2005 đến nay).


 

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0511 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn