Phan Quang Như Anh
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 26166 lượt người xem
Họ và tên:  Phan Quang Như Anh
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  01/01/1983
Nơi sinh: Quảng Nam.
Quê quán Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Sư phạm Toán; Tại: Trường Đại học Sư phạm – Đại học Huế
Đơn vị công tác: Khoa Toán; Trường Đại học Sư phạm
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2009; Chuyên ngành: ; Tại: Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng
Dạy CN: Đại số tuyến tính, Xác suất thống kê, Toán cao cấp cho Sv Khối không chuyên.
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Điện thoại: 02363733291; Mobile: 
Email: pqnanh@ued.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 


Giảng viên Khoa Toán, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng (từ 2005 đến nay).


 

 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp ĐHĐN: Biên soạn bộ câu hỏi tự luận cho các học phần Đại số. Chủ nhiệm: ThS. Phan Quang Như Anh. Mã số: T2011-ĐN03-36. Năm: 2011. (Apr 21 2018 5:38PM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Sử dụng cơ sở Groebner để giải hệ phương trình. Chủ nhiệm: ThS. Phan Quang Như Anh. Mã số: T2009-03-54. Năm: 2009. (Apr 21 2018 5:34PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: PHƯƠNG PHÁP NEWTON SUY RỘNG CHO PHƯƠNG TRÌNH KHÔNG LIÊN TỤC MỘT BIẾN. Tác giả: TS. Phan Đức Tuấn, ThS. Phan Quang Như Anh, TS. Phạm Quý Mười, CN. Dương Xuân Hiệp, CN. Đỗ Viết Lân.. TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học), Số: 24(03), Trang: 19, Năm: 2017, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam. Số: Số: 24(03). Trang: Trang: 19. Năm 2017. (Apr 21 2018 5:42PM)
  
 Sách và giáo trình
(Apr 21 2018 5:46PM)
[1]Giải tích 5 và Đại số Chủ biên: TS. Phan Đức Tuấn. Đồng tác giả: ThS. Phan Quang Như Anh, ThS. Nguyễn Thị Sinh, ThS. Ngô Thị Bích Thủy, ThS. Nguyễn Thị Hà Phương. Nơi XB: NXB TTTT Hà Nội. Năm 2016.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn