Phan Quí Trà
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 30270 lượt người xem
Họ và tên:  Phan Quí Trà
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  26/09/1974
Nơi sinh: Hà Nội
Quê quán Điện Thọ - Điện Bàn - Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Kỹ thuật Nhiệt - Máy Lạnh; Tại: Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Phòng QLKH & HTQT; Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
Chức vụ: Trưởng phòng
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2006; Chuyên ngành: Kỹ Thuật Năng Lượng; Tại: Technical University Dresden (TU Dresden) - Germany
Chức danh KH:  Phó Giáo sư; công nhận năm: 2018
Dạy CN: Kỹ thuật Lạnh và Điều hòa Không khí; Năng lượng tái tạo
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Đức, Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: 48 Cao Thắng, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 

1996 - 2003: giảng viên khoa cơ khí, trường cao đẳng công nghệ - Đại học Đà Nẵng

2003 - 3/2013: giảng viên Khoa Công nghệ Nhiệt Điện lạnh, Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng – Đại học
Đà Nẵng

4/2013 đến nay: trưởng phòng nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, Đại học Đà Nẵng

 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp Thành phố: Đánh giá tiềm năng và khả năng sử dụng Năng lượng tái tạo của Thành phố Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Phan Quí Trà. Mã số: 34/HĐ-SKHCN. Năm: 2017. (Mar 7 2016 5:17PM)
[2] Đề tài cấp Thành phố: Nghiên cứu lắp đặt hệ thống Lạnh cho tàu đánh cá xa bờ. Chủ nhiệm: GVC.TS. Phan Quí Trà. Thành viên: TT Tiết kiệm NL và tư vấn chuyển giao Công nghệ Đà Nẵng. Mã số: 15/HĐ-SKHCN-QLKH. Năm: 2015. (Apr 9 2013 9:27AM)
[3] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu xây dựng chương trình tính hệ số truyền nhiệt trong các thiết bị trao đổi Nhiệt. Chủ nhiệm: GVC.TS. Phan Quí Trà. Mã số: Đ2013-06-13-BS. Năm: 2014. (Oct 29 2014 8:41AM)
[4] Đề tài cấp Thành phố: Nghiên cứu lựa chọn công nghệ điện mặt trời qui mô nhỏ có nối tiêu thụ cho Tp. Đà Nẵng. Chủ nhiệm: GVC.TS. Trần Thanh Sơn. Thành viên: GVC.TS. Phan Quí Trà. Mã số: /2013/HĐ-TKCM. Năm: 2013. (Apr 9 2013 6:45AM)
[5] Đề tài cấp Thành phố: Tính toán, Thiết kế mô hình điện mặt trời qui mô nhỏ có nối lưới tiêu thụ cho Tp. Đà Nẵng. Chủ nhiệm: GVC.TS. Trần Thanh Sơn. Thành viên: GVC.TS. Phan Quí Trà. Mã số: /2013/HĐ-TKCM. Năm: 2013. (Apr 9 2013 6:48AM)
[6] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu sử dụng năng lượng mặt trời để cấp nước nóng và làm lạnh. Chủ nhiệm: Hoàng Dương Hùng. Mã số: B2004-III-32-TĐ. Năm: 2005. (May 16 2011 5:40PM)
[7] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu ứng dụng năng lượng mặt trời. Chủ nhiệm: Phan Quang Xưng. Thành viên: Phan Quí Trà, Hoàng Dương Hùng. Mã số: B2002-15-53. Năm: 2003. (May 16 2011 5:44PM)
[8] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu bơm nước sử dụng năng lượng mặt trời ở nông thôn. Chủ nhiệm: Hoàng Dương Hùng. Mã số: B2001-III-8-TĐ. Năm: 2002. (May 16 2011 5:46PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Nghiên cứu sản xuất Mêtan lỏng. Tác giả: TS. Phan Quí Trà*; TS. Hội thảo KHQG ATiGB 2017*; TS. Trần Thanh Sơn. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 11(120).2017-Quyển 2. Trang: 110. Năm 2017. (Dec 20 2017 3:03PM)
[2]Bài báo: Nghiên cứu sản xuất khí Hêli từ khí thiên nhiên. Tác giả: TS. Hội thảo KHQG ATiGB 2017*; TS. Phan Quí Trà*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 11(120).2017-Quyển 2. Trang: 132. Năm 2017. (Dec 20 2017 3:03PM)
[3]Bài báo: Một số kết quả của việc nâng cao hiệu suất lò hơi sau khi lắp đặt bộ hâm nước. Tác giả: TS. Khoa CN Nhiệt Điện Lạnh*; TS. Phan Quí Trà. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 9(118).2017-Quyển 2. Trang: 51. Năm 2017. (Oct 27 2017 2:30PM)
[4]Bài báo: Đánh giá tình hình và nhu cầu sử dụng năng lượng tái tạo tại thành phố Đà Nẵng . Tác giả: Phan Quí Trà. Tạp chí Khoa học Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, ISSN 1859 - 1531. Số: 11(108).2016, Quyển 2. Trang: 254 - 257. Năm 2016. (Dec 21 2016 4:17PM)
[5]Bài báo: Nghiên cứu Tính toán Thiết kế Hệ thống Điều hoà Không khí Trung tâm Sử dụng Nước Biển ở Việt Nam. Tác giả: Phan Quí Trà, Lê Anh Tuấn. Tạp chí KHCN ĐHĐN, ISSN 1859-1531. Số: 11(96).2015, Quyển 2. Trang: 204 - 207. Năm 2015. (Mar 10 2016 2:39PM)
[6]Bài báo: Nghiên cứu sử dụng Biogas thu được từ xử lý chất thải chăn nuôi để sản xuất Điện và Đánh giá hiệu quả Kinh tế, Môi truờng. Tác giả: Phan Quí Trà, Đào Xuân Hân. Tạp chí KHCN ĐHĐN, ISSN 1859-1531. Số: 11(96).2015, Quyển 2. Trang: 195 - 198. Năm 2015. (Mar 10 2016 2:43PM)
[7]Bài báo: Nghiên cứu phương pháp xử lý biogas trước khi đốt trong các lò truyền nhiệt ở các nhà máy tinh bột sắn. Tác giả: Trần Văn Vang, Nguyễn Thành Thuận, Phan Quí Trà. Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Đại học Đà Nẵng ISSN 1859-1531. Số: 11(84).2014, Quyển 2. Trang: 55-57. Năm 2014. (Dec 24 2014 3:31PM)
[8]Bài báo: Khảo sát, Nghiên cứu và Thiết kế Hệ thống Lạnh bổ sung cho tàu đánh cá xa bờ. Tác giả: TS. Phan Quí Trà*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
marriage affairs open i want an affair
. Số: Số 11(84).2014, Quyển 2. Trang: 49-55. Năm 2014.
(Feb 25 2015 3:37PM)
[9]Bài báo: Xây dựng Chương trình tính toán Hệ số truyền Nhiệt. Tác giả: TS. Phan Quí Trà*
marriage affairs open i want an affair
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 11(84).2014, Quyển 1. Trang: 79-82. Năm 2014. (Feb 25 2015 3:05PM)
[10]Bài báo: Nghiên cứu động cơ Stirling dùng năng lượng mặt trời. Tác giả: Hoàng Dương Hùng; Phan Quí Trà; Phan Quang Xưng. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Số: 5. Năm 2006.
(May 16 2011 5:52PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: A Study on Isomectric Heating Process to Forecast Explosion and Find Safety Solutions for Pressure Vessels.. Authors: Phan Quí Trà. International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology (IJIRSET), ISSN(Online): 2319-8753 / ISSN(Print): 2347-6710, IF: 6.209. No: Vol. 5, Issue 5. Pages: 7761 - 7769. Year 2016. (Jul 13 2016 3:34PM)
[2]Article: An Investigation into Green Energy-Powered Vehicles for Tourism in Vietnam . Authors: Minh Man Pham, Minh Nhan Pham, Tra Qui Phan . Proceedings of GTSD'14, HCMC-VNU Publishing House, ISBN 978-604-73-2817-8. No: ISBN 978-604-73-2817-8. Pages: 57-63. Year 2014. (Nov 6 2014 9:59AM)
[3]Article: An Experimental Study of Minimum Thermal Energy Loss or Gain using a Coil-in-Shell Heat Exchanger. Authors: Phạm Minh Mận, Phan Quí Trà. IJERT ISSN: 2278-0181. No: Vol. 3 Issue 9. Pages: 174-179. Year 2014. (Sep 26 2014 9:01AM)
[4]Article: further studies on the low temperature Stirling engine. Authors: Tra Phan Qui, D.J. Chen. Treffpunkt Forschung Transfer direct. No: 259. Pages: 66-68. Year 2003. (Apr 9 2013 9:47AM)
  
 Sách và giáo trình
(Jul 3 2017 10:52AM)(May 16 2011 5:55PM)
[1]Giáo trình kỹ thuật Nhiệt Chủ biên: Hồ Trần Anh Ngọc. Đồng tác giả: Phan Quí Trà, Nguyễn Thị Hồng Nhung. Nơi XB: Nhà xuất bản Giao thông Vận tải, ISBN 978-604-76-0997-0. Năm 2016.
[2]Untersuchungen zur Nutzung der Solarenergie fuer die Waerme- Kaelte- Kopplung unter tropischen Bedingungen Chủ biên: Phan Quí Trà. Đồng tác giả: . Nơi XB: TUD Press - Germany, ISBN 978-3-940046-04-8. Năm 2007.
  
 Hướng dẫn Sau đại học
SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Nguyễn Quốc Long
Đề tài: Nghiên cứu Pin Nhiên liệu sử dụng Năng lượng mặt trời
Trách nhiệm: Hướng dẫn 2

 Tiến sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2014

[2]Vũ Thị Việt Như
Đề tài: Nghiên cứu tách khí Heli từ khí thiên nhiên

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2013

[3]Võ Phú Quốc
Đề tài: Nghiên cứu chế tạo máy sản xuất nước cất bằng năng lượng mặt trời

 Thạc sĩ

 Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng

 2011

 2011

[4]Lê Anh Tuấn
Đề tài: Nghiên cứu sử dụng nước biển để điều hòa không khí trung tâm tại các dự án Resort và Hotel ven biển Việt Nam

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

[5]Huỳnh Khương
Đề tài: Nghiên cứu chu trình Cascade để hóa lỏng Mêtan từ khí thiên nhiên

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2009

 2010

  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Đồ Án Điều Hoà Không Khí
Ngành: Nhiệt
 2012 Sinh viên chính qui
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
 Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng
[2]Anh Văn Chuyên Ngành
Ngành: Nhiệt
 2011 Sinh Viên  Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng
[3]Kỹ thuật Lạnh
Ngành: Nhiệt
 2011 Sinh viên
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
 Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng
[4]Kỹ thuật Nhiệt
Ngành: Nhiệt
 2007 Sinh viên  Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn