Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 52,830,569

 Untersuchungen zur Nutzung der Solarenergie fuer die Waerme- Kaelte- Kopplung unter tropischen Bedingungen
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Chủ biên: Phan Quí Trà; Đồng tác giả: 
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Nơi xuất bản: TUD Press - Germany, ISBN 978-3-940046-04-8; Mã số: ISBN 978-3-940046-04-8 ;Năm XB: 2007
Số lượng XB: ; Số lần tái bản: ; Lĩnh vực: Kỹ thuật
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn