Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,572,097

 Tạo hình và nghiên cứu tính siêu kỵ nước của vật liệu composite C-CNT
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Phan Thế Anh, Vũ Thị Thu Hà, Huỳnh Anh Hoàng, Nguyễn Đình Lâm
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Nơi đăng: Tạp chí Hóa học
walgreens prints coupons open free printable coupons
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
; Số: 47;Từ->đến trang: 310-315;Năm: 2009
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Vật liệu Nano carbon dưới các dạng CNT và CNF hiện nay đang thu hút sự quan tâm của nhiều nhà nghiên cứu nhờ các tính chất hóa học và vật lý đặc biệt của nó. Trong những ứng dụng tiềm tàng của loại vật liệu này, việc sử dụng chúng trong hấp phụ và xúc tác là những lĩnh vực đầy hứa hẹn. Tuy nhiên, kích thước của các vật liệu nano carbon với đường kính khoảng 10 nm gây nên nhiều khó khăn không thể vượt qua cho các ứng dụng công nghiệp. Việc tạo hình chúng là tối cần thiết để loại vật liệu này đi vào thực tế sản xuất. Các nghiên cứu của chúng tôi hướng vào việc tổng hợp các loại composite C-CNT có cấu trúc nhờ vào sự nhiệt phân của các polymer làm tác nhân liên kết trong quá trình tạo hình vật liệu. Các đặc trưng như: độ bền cơ, độ xốp, bề mặt riêng và tính siêu kỵ nước của vật liệu thu được cũng đã được nghiên cứu.
ABSTRACT
Carbon nanostructures, nanofibers and nanotubes have so far a large scientific and industrial interest owing to their exceptional physical and chemical properties. Among the different potential applications, the use of these carbon nanostructures as adsorption and catalysis seems to be one of the most promising. However, the application of the powder of the nanometric carbons whose diameter is about 10 nm is very difficult. The macroscopic shapping of the nanometric carbons is now required to give them some real applications. In this work, the composites based on the CNT and different resins were investigated. By their pyrolysis in absence of the air, the C-CNT composites were achieved. Theirs properties as mechanical resistance, porosity, specific surface and super-hydrophobicity were also examined.
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn