Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 55,292,324

 Lỗi dịch viết Thái-Việt điển hình của sinh viên chuyên ngành tiếng Thái trường Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng.
Chủ nhiệm:  Phan Trọng Bình; Thành viên:  
Số: T5.2011 ; Năm hoàn thành: 2011; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Ngôn ngữ

Phân loại, thống kê được những sai sót trong phần dịch Thái-Việt các bài kiểm tra giữa kỳ và cuối kỳ học phần Thực hành Dịch viết 2 của sinh viên chuyên ngành tiếng Thái, trường Đại Học Ngoại Ngữ - Đại học Đà Nẵng. Kết quả tìm thấy được các lỗi điển hình sau: ngữ pháp, ngữ nghĩa, ngữ dụng, từ vựng và mạch lạc và đồng thời tiến hành phân tích nguyên nhân tạo ra lỗi.

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn