Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,394,601

SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Vũ Vân Thanh
Đề tài: Hệ thống canh tác chính xác dự trên Robot, AI và IoT

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng

 2020

 2020

[2]Trần Văn Líc
Đề tài: Phân luồng dữ liệu Internet sử dụng mạng nơ-ron

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng

 2018

 2019

[3]Vũ Đình Khôi
Đề tài: Nghiên cứu thuật toán khử nhiễu ảnh dựa trên phương pháp biến phân

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng

 2019

 2019

[4]Võ Thành Văn
Đề tài: Thiết kế và thực thi lõi IP phân luồng dữ liệu trên FPGA

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2016

 2017

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn