Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,597,333

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Xử lý ảnh
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2020 Đại học  Khoa Điện tử - Viễn thông, Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
[2]Thị giác máy tính
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2018 Cao học  Khoa Điện tử-Viễn thông, Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
[3]Vật liệu điện tử
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2017 Đại học  Khoa Điện tử-Viễn thông, Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
[4]Lý thuyết mạch
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2015 Đại học  Khoa Điện tử-Viễn thông, Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
[5]Kỹ thuật điện tử
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2015 Đại học  Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
[6]Cấu kiện điện tử
Ngành: Kỹ thuật điện tử viễn thông
 2015 Đại học  Khoa Điện tử-Viễn thông, Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn