Phan Thị Diệu Linh
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 52,826,277

 
Mục này được 23633 lượt người xem
Họ và tên:  Phan Thị Diệu Linh
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  22/02/1988
Nơi sinh: 
Quê quán Quảng Trị
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Quản trị kinh doanh; Tại: Đại học kinh tế Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Phòng Khoa học, SĐH và HTQT; Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
Học vị: Cử nhân; năm: ; Chuyên ngành: ; Tại:
Lĩnh vực NC: 
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn