Phan Thị Diễm Thúy
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 67,089,592

 
Mục này được 19110 lượt người xem
Họ và tên:  Phan Thị Diễm Thúy
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  08/03/1987
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Hòa Thị, Quảng Thọ, Hương Điền, Huế
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Toán-Tin; Tại: Đại Học Sư Phạm
Đơn vị công tác: Khoa Điện - Điện tử; Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
Học vị: Đại học; năm: ; Chuyên ngành: ; Tại:
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Trình độ B
Điện thoại: ; Mobile: 0905894096
Email: hoahongdt87@gmail.com
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn