Phạm Thị Hà
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,188,216

 
Mục này được 27225 lượt người xem
Họ và tên:  Phạm Thị Hà
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  12/07/1963
Nơi sinh: 
Quê quán 
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Hóa phân tích; Tại: Trường Đại học Slovakia – Tiệp Khắc
Đơn vị công tác: Khoa Hóa học; Trường Đại học Sư phạm
Chức vụ: Phó Chủ nhiệm khoa
Học vị: Thạc sĩ; năm: 1997; Chuyên ngành: ; Tại: Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội
Dạy CN: Hoá phân tích, Hoá đại cương, Hoá môi trường.
Lĩnh vực NC: 
Điện thoại: 3733327; Mobile: 0914273329
Email: ptha@dce.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 

Giảng viên Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng (1988–1995). Giảng viên Khoa Hoá, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng (từ 1995 đến nay).

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn