Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]An toàn lao động
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2005 sv ngành KT nhiệt  trường đại học,cao đẳng
[2]Lò công nghiệp
Ngành: Các ngành KHKT khác
 1998 sv các ngành: KT nhiêt, điện, luyện kim  trường đại học,cao đẳng
[3]Kỹ thuật sấy
Ngành: Công nghệ lương thực và TP
 1982 sv các ngành KT nhiệt,hóa thực phẩm,vật liệu xây dựng...  các trường đại học, cao đẳng
[4]Kỹ thuật nhiệt
Ngành: Các ngành KHKT khác
 1981 sv các ngành kỹ thuật: nhiệt-điện-cơ-hóa-xây dựng...
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
 các trường đại học,cao đẳng...
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn