Phan Thị Hằng Nga
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,031,723

 
Mục này được 4879 lượt người xem
Họ và tên:  Phan Thị Hằng Nga
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  19/08/1988
Nơi sinh: Quảng Nam
Quê quán Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Sư phạm Hóa; Tại: ĐH Sư phạm Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Hợp tác quốc tế; Khoa Y Dược
Chức vụ: Tổ phó
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2018; Chuyên ngành: Chemistry; Tại: Đại học Kanazawa
Dạy CN: Hóa hữu cơ; Hóa đại cương
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Anh
Điện thoại: ; Mobile: 0931905579
Email: pthnga@smp.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Từ tháng 10/2018: Công tác tại khoa Y Dược - ĐHĐN
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: HOẠT TÍNH XÚC TÁC OXI HÓA HOÀN TOÀN ISOPROPANOL CỦA α-MnO 2 VÀδ-MnO 2 TỔNG HỢP TỪ KMnO 4 VÀ ETHANOL. Tác giả: Nguyen Dinh Minh Tuan, Phan Thi Hang Nga. Tạp chí Xúc tác và Hấp phụ Việt Nam. Số: 1, Vol 9. Trang: 53-60. Năm 2020. (Jun 18 2020 4:25PM)
[2]Bài báo: HOẠT TÍNH XÚC TÁC OXI HÓA HOÀN TOÀN TOLUENE TRÊN CÁC XÚC TÁC MnO2, Co3O4 và NiO. Tác giả: Nguyen Dinh Minh Tuan, Phan Thi Hang Nga. Tạp chí Xúc tác và Hấp phụ Việt Nam. Số: 1, Vol 9. Trang: 88-94. Năm 2020. (Jun 18 2020 4:27PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Synthesis of Optically Acitve γ-Lactams by Palladium Catalyzed Asymmetric Dicarbonylation Reaction of N-Arylsufonyl Homoallylic Amines. Authors: Ryosuke Takahashi, Nga Hang Thi Phan, Takuya Suga, Takahiro Soeta, and Yutaka Ukaji. Heterocycles. No: 8. Pages: 1044-1054. Year 2019. (Sep 16 2019 4:31PM)
[2]Article: Palladium-catalyzed Intermolecular Alkoxy-alkoxycarbonylation of Vinylphenols in the Presence of Copper Salt: Unexpected Cooperative Effect of Tin Salt. Authors: NHT Phan, T Furuya, T Soeta, Y Ukaji. Chemistry Letters. No: 45 (12). Pages: 1431-1433. Year 2016. (Sep 16 2019 4:19PM)
  
 Giải thưởng khoa học, phát minh và sáng chế
SttTênLĩnh vựcNăm nhậnSốNơi cấp
[1] Sasakawa Scientific Research Prize for PhD students

 Khoa học

 2017

 29-310

 The Japan Science Society

  
 Khen thưởng
[1] Giấy khen của Giám đốc ĐHĐN. Số: 1690/QĐKT. Năm: 2013.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn