Phan Thanh Hoàng
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 10188 lượt người xem
Họ và tên:  Phan Thanh Hoàng
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  10/01/0
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Hoà Vang
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Xây dựng Dân dụng và CN; Tại: Đại học Bach Khoa Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Ban Cơ sở vật chất; Cơ quan Đại học Đà Nẵng
Học vị: Đại học; năm: ; Chuyên ngành: ; Tại:
Lĩnh vực NC: 
Điện thoại: 0236.3832368; Mobile: 0913423104
Email: phanthanhhoangdhdn@gmail.com
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn