Phan Thị Linh Giang
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,686,824

 
Mục này được 16870 lượt người xem
Họ và tên:  Phan Thị Linh Giang
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  26/09/1973
Nơi sinh: Tp Đà Nẵng
Quê quán Tp Đà Nẵng
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  SP Anh; Tại: Đại học ngoại ngữ Đà nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Tiếng Anh; Trường Đại học Ngoại Ngữ
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2004; Chuyên ngành: Ngôn ngữ học; Tại: Đại học Đà nẵng
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Pháp
Địa chỉ liên hệ: 2 Tân Lập 2, Đà Nẵng
Điện thoại: 893124; Mobile: 0905466723
Email: huynhgiang04@yahoo.com; ptlgiang@ufl.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Từ 1996- hiện nay: Giảng dạy tại khoa tiếng anh, Trường Đại học ngoại ngữ
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn