Phan Thị Lệ Quyên
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 24171 lượt người xem
Họ và tên:  Phan Thị Lệ Quyên
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  01/03/1992
Nơi sinh: Quảng Bình
Quê quán Quảng Bình
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Luật Kinh doanh; Tại: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Sư phạm và Dự bị đại học; Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
Học vị: Cử nhân; năm: 2014; Chuyên ngành: Luật Kinh tế; Tại: Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: 704 Phan Đình Phùng, TP. Kon Tum, Tỉnh Kon Tum
Điện thoại: ; Mobile: 01213696338
Email: lequyen92.kt@gmail.com
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn