Phạm Trần Mộc Miêng
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 109 lượt người xem
Họ và tên:  Phạm Trần Mộc Miêng
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  25/12/1984
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Đà Nẵng
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Ngôn Ngữ Anh; Tại: ĐHĐN
Đơn vị công tác: Tổ cơ bản; Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2012; Chuyên ngành: Ngôn ngữ Anh; Tại: ĐHĐN
Dạy CN: Biên phiên dịch tiếng Anh
Lĩnh vực NC: Phương pháp giảng dạy
Ngoại ngữ: Tiếng Pháp
Địa chỉ liên hệ: K24/3 Thanh Sơn, Thanh Bình, Hải Châu, Đà Nẵng
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 2009 – 2019: giảng dạy tiếng Anh tại Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt Hàn
2020 – nay: giảng dạy tiếng Anh tại VKU

 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Xây dựng hệ thống hoạt động nhằm tăng tính hứng thú cho giờ học kỹ năng đọc hiểu tiếng Anh đối với ngành Phiên dịch tiếng Anh du lịch tại trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt - Hàn. Chủ nhiệm: Th.S Th.S Phạm Trần Mộc Miêng. Mã số: KCB - 18 - 04. Năm: 2018. (Jun 25 2020 11:37AM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tự học tiếng Anh của sinh viên trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt- Han. Chủ nhiệm: Th.S Th.S Phạm Trần Mộc Miêng. Mã số: KCB - 17 - 03. Năm: 2017. (Jun 25 2020 11:36AM)
[3] Đề tài cấp cơ sở: Xây dựng hệ thống bài tập thực hành kỹ năng nghe nói tiếng anh thương mại cho SV chuyên ngành Kinh tế tại trường. Chủ nhiệm: Th.S Th.S Phạm Trần Mộc Miêng. Mã số: KCB - 16 - 02. Năm: 2016. (Jun 25 2020 11:34AM)
[4] Đề tài cấp cơ sở: Nâng cao kỹ năng đọc hiểu tiếng Anh chuyên ngành cho sinh viên các lớp ĐHMT trường CĐ CNTT HN Việt - Hàn. Chủ nhiệm: Th.S Th.S Phạm Trần Mộc Miêng. Mã số: KCB - 15 - 01. Năm: 2015. (Jun 25 2020 11:33AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn