Phạm Thị Mơ
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,541,531

 
Mục này được 36339 lượt người xem
Họ và tên:  Phạm Thị Mơ
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  12/08/1962
Nơi sinh: Vụ Bản - Nam Định.
Quê quán Vụ Bản - Nam Định.
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Tâm lý học - Giáo dục học; Tại: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội I
Đơn vị công tác: Khoa Tâm lý Giáo dục; Trường Đại học Sư phạm
Học vị: Thạc sĩ; năm: 1998; Chuyên ngành: ; Tại: Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam
Dạy CN: Tâm lý học.
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Bằng C Tiếng Anh
Điện thoại: 3733288; Mobile: 0935241352
Email: phamthimo.dhspdn@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 

Giảng viên Trường Trung học Sư phạm Quảng Nam-Đà Nẵng (1983–1900?); Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Nam-Đà Nẵng (1990–1995); Khoa Tâm lý-Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng (từ 1995 đến nay).

 

 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Ứng phó với khó khăn tâm lý của học sinh lớp 12 Trường Trung học Phổ thông Thái Phiên, Thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Phạm Thị Mơ*, Phạm Thị Xuân Hường. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 2(99).2016. Trang: 44. Năm 2016. (Apr 7 2016 3:46PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn