Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Nghiên cứu thiết lập chuỗi giá trị cây cà phê Kon Tum
viagra coupon copay cards for prescription drugs free discount prescription card
viagra coupon 2016 softballspa.com discount coupons for viagra
losartankalium krka bivirkninger go losartan
Chủ nhiệm:  Phạm Thị Mai Quyên
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
; Thành viên:  Hoàng Văn Hải; Quách Xuân Quỳnh
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Số: Đ2013-09-04 ; Năm hoàn thành: 2014; Đề tài cấp ĐHĐN; Lĩnh vực: Chưa xác định
Đề  tài tập trung vào những nội dung chủ yếu sau:

Nhận diện chuỗi giá trị cho sản phẩm cà phê trên tỉnh Kon Tum.

Đánh giá thực trạng tác nhân trong chuỗi giá trị và các nhân tố ảnh hưởng đến chuỗi giá trị đối với sản phẩm cà phê tại tỉnh Kon Tum.

Nghiên cứu đề xuất xây dựng mô hình chuỗi giá trị cho sản phẩm cà phê tỉnh Kon Tum.

Xây dựng giải pháp khai thác giá trị tăng thêm dựa trên mô hình chuỗi giá trị sản phẩm cà phê tại Kon Tum.


walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn