Phan Thị Thu Nga
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,797,185

 
Mục này được 12128 lượt người xem
Họ và tên:  Phan Thị Thu Nga
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  09/03/1963
Nơi sinh: Ninh Bình
Quê quán Quảng Trị
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  SP Nga; Tại: Trường ĐH Sư phạm Huế.
Đơn vị công tác: Đã về hưu; Nghỉ Hưu
Chức vụ: Giám đốc Trung tâm
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2003; Chuyên ngành: Khao học Thông tin Thư Viện; Tại: Đại học Madras, Ấn Độ
Dạy CN: Khoa học Thông tin Thư viện, Quản trị thông tin, Marketing trong thông tin thư viện; Quản lý Cơ quan thông tin thư viện; Nghiệp vụ lưu trữ.
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Nga (Đại học); Tiếng Anh ( đại học), Trung ( Bằng B)
Địa chỉ liên hệ: 91A, Nguyễn Thị Minh Khai,Đà Nẵng.
Điện thoại: 84 511 3849327; Mobile: 
Email: pttnga@ac.udn.vn; pttnga@lirc.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 I. Quá trình công tác
Tháng 12/1985 đến 4/1989:Cán bộ thư viện Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng.
Tháng 4/1989 đến 1/1991: Cán bộ phiên dịch tiếng Nga tại thành phố Xanh-Pécbua Liên Xô(cũ).
Tháng 1/1991 đến 12/1999:
Cán bộ Thư viện Đại học Ngoại ngữ, Đại học Sư phạm Đà Nẵng
Tháng 1/2000 đến 8/2001: Cán bộ Trung tâm Thông tin Học liệu ĐHĐN
Tháng 8/2001 đến 5/2003: Sinh viên cao học đại học Madrass, Ấn Độ
Tháng 5/2003 đến 11/2010: Phó Giám Đốc, Trung tâm Thông tin Học liệu ĐHĐN
Tháng 11/2010 đến nay: Giám Đốc, Trung tâm Thông tin Học liệu ĐHĐN

II. Qúa trình giảng dạy:
- Tham gia giảng dạy từ năm 1999 đến nay các môn học Thông tin học; Marketing trong công tác Thông tin Thư viện; Quản trị thông tin; Kỹ năng thông tin; Quản lý Cơ quan thông tin thư viện; Nghiệp vụ Lưu trữ.© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn