Phan Thanh Ngọc
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,485,392

 
Mục này được 35829 lượt người xem
Họ và tên:  Phan Thanh Ngọc
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  01/06/1990
Nơi sinh: Bình Tú- Thăng Bình- Quảng Nam
Quê quán Bình Tú- Thăng Bình- Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp; Tại: Đại học Bách khoa Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Kỹ thuật Xây Dựng; Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
Học vị: Kỹ sư; năm: 2013; Chuyên ngành: Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp; Tại: Đại học Bách khoa Đà Nẵng
Lĩnh vực NC: 
Địa chỉ liên hệ: Bình Tú- Thăng Bình- Quảng Nam
Điện thoại: ; Mobile: 0932538186
Email: thanhngocphanbk@gmail.com
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Phương pháp tính toán vách cứng hiệu quả. Chủ nhiệm: Phan Thanh ngọc. Mã số: T2014-06-62. Năm: 2014. (Dec 25 2015 5:29PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn