Phạm Thị Phương Trang
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 20829 lượt người xem
Họ và tên:  Phạm Thị Phương Trang
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  31/12/1989
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Đại Cường-Đại Lộc-Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Kinh tế Xây dựng và Quản lý dự án; Tại: Đại học Bách khoa-ĐHĐN
Đơn vị công tác: Khoa Kỹ thuật Xây Dựng; Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
Học vị: Đại học; năm: ; Chuyên ngành: ; Tại:
Dạy CN: Kinh tế Xây dựng
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Anh văn
Địa chỉ liên hệ: 54 Lê Độ-Đà Nẵng
Điện thoại: 0236 3519 690; Mobile: 0122 553 2727
Email: trangpham3112@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Từ tháng 1/2014 đến nay: Giảng viên tại Trường Cao đẳng Công nghệ - ĐHĐN
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu các giải pháp nhằm khắc phục hạn chế công tác đấu thầu điện tử tại thành phố Đà nẵng. Chủ nhiệm: KS.Phạm Thị Phương Trang. Mã số: T2014-06-56. Năm: 2014. (Nov 28 2015 7:58AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn