Phan Thị Quỳnh Lam
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 29122 lượt người xem
Họ và tên:  Phan Thị Quỳnh Lam
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  14/11/1985
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Hải Châu - Đà Nẵng
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Sư phạm Âm nhạc; Tại: Học viện Âm nhạc Huế
Đơn vị công tác: Khoa Giáo dục chính trị; Trường Đại học Sư phạm
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2013; Chuyên ngành: Lý luận và phương pháp giảng dạy Âm nhạc; Tại: Học viện Âm nhạc Huế
Dạy CN: Âm nhạc
Lĩnh vực NC: Âm Nhạc, giáo dục, lý luận
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: Văn phòng Khoa Giáo dục Chính trị - Tòa nhà B1-02 - Đại học Sư phạm - 459 Tôn Đức Thắng - P.Hòa Khánh Nam - Q.Liên Chiểu - Tp.Đà Nẵng
Điện thoại: 02363. 841.630; Mobile: 0912.166.579
Email: ptqlam@ued.udn.vn;lamoboe@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 - 2006-2010: học Đại học tại Học viện Âm nhạc Huế.
- 2011-2013: học Cao học ngành Lý luận và phương pháp dạy học Âm nhạc tại Học viện Âm nhạc huế.
- 4/2011 đến nay: công tác tại khoa Giáo dục Chính trị, ĐHSP.

 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Tham luận: Sử dụng phương pháp nêu vấn đề trong dạy học môn Tư tưởng HCM ở trường Cao đẳng, Đại học theo hướng đổi mới hiện nay. Tác giả: Phan Thị Quỳnh Lam; Hồ Thanh Hải. Nxb Lao động xã hội. Trang: 136-143. Năm 2019. (Nov 8 2019 3:36PM)
[2]Tham luận: Nâng cao phẩm chất đạo đức nghề sư phạm cho đội ngũ giáo viên phổ thông. Tác giả: Phan Thị Quỳnh Lam. Nxb đại học Huế. Trang: 284-290. Năm 2019. (Nov 1 2019 9:14AM)
[3]Tham luận: Giải quyết xung đột trong trường học ở Việt Nam hiện nay. Tác giả: Phan Thị Quỳnh Lam. Nxb Đại học Huế. Trang: 136-143. Năm 2018. (Nov 1 2019 9:10AM)
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Kiến tập sư phạm
Ngành: Nghệ thuật
 2019 Sư phạm âm nhạc  Đại học sư phạm
[2]Thực tập sư phạm
Ngành: Nghệ thuật
 2019 Sư phạm âm nhạc  Đại học sư phạm
[3]Hát đồng ca, hợp xướng
Ngành: Khoa học giáo dục
 2017 Sư phạm Âm nhạc  Đại học Sư phạm
[4]Đọc và ghi nhạc 1,2,3,4,5
Ngành: Nghệ thuật
 2012 Sư phạm Âm nhạc  Đại học Sư phạm
[5]Âm nhạc 1,2
Ngành: Khoa học giáo dục
 2012 Sư phạm Tiểu học  Đại học Sư phạm
[6]Phương pháp dàn dựng chương trình tổng hợp
Ngành: Nghệ thuật
 2011 Sư phạm Âm nhạc  Đại học Sư phạm
[7]Chỉ huy và dàn dựng hát tập thể
Ngành: Nghệ thuật
 2011 Sư phạm Âm nhạc  Đại học Sư phạm
[8]Nhạc lý 1, 2
Ngành: Nghệ thuật
 2011 Sư phạm Âm nhạc  Đại học Sư phạm
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn