Select * from Danhba where del=0 and vehuu=0 and usrname='pttai' Science curiculum vitae personally - University of Da Nang
 

Phạm Thị Tài
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 36,912,319

 
Mục này được 1092 lượt người xem
Họ và tên:  Phạm Thị Tài
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  12/10/1987
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Đà Nẵng
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Cử Nhân Anh; Tại: Đại Học Ngoại Ngữ Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Tiếng Anh; Trường Đại học Ngoại Ngữ
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2013; Chuyên ngành: Ngôn Ngữ Anh ; Tại: Đại học Đà Nẵng
Dạy CN: Tiếng Anh
Lĩnh vực NC: Ngôn ngữ học, Phương pháp giảng dạy
Ngoại ngữ: Anh, Pháp
Địa chỉ liên hệ: Khoa Anh, 131 Lương Nhữ Hộc
Điện thoại: 0511.3.699.693; Mobile: 
Email: pttai@ufl.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Giảng dạy tại Khoa Anh từ năm 2010 đến nay.
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỘNG LỰC HỌC KỸ NĂNG NÓI CỦA SINH VIÊN NĂM MỘT KHOA TIẾNG ANH, TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG. Chủ nhiệm: Phạm Thị Tài. Mã số: T 2015-05-16. Năm: 2015. (Mar 29 2017 3:15PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0511 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn