Phan Thanh Tao
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 32927 lượt người xem
Họ và tên:  Phan Thanh Tao
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  01/01/0
Nơi sinh: Đại Lộc
Quê quán Đại Lộc
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Toán; Tại: Đại học Sư phạm Huế
Đơn vị công tác: Khoa Công nghệ Thông tin; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2004; Chuyên ngành: Công Nghệ Thông tin; Tại: Đại học Đà Nẵng
Dạy CN: Toán, Công nghệ thông tin.
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: N/A
Địa chỉ liên hệ: Khoa Công Nghệ Thông Tin, Trường Đại Học Bách Khoa, Đại Học Đà Nẵng
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 1983-1985: Giảng viên, Khoa Toán, Trường Đại học Sư phạm Huế.
1985-1987: Chiến sĩ, Trung đoàn 532, Binh đoàn 12.
1987-1989: Giảng viên, Bộ môn Cơ bản, Phân hiệu Đại học Kinh tế Đà nẵng.
1989-1992: Giảng viên, Bộ môn Toán, Khoa Cơ bản, Trường Đại học Bách khoa Đà nẵng.
1992- : Giảng viên, Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn