Phan Thị Thanh Bình
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 37340 lượt người xem
Họ và tên:  Phan Thị Thanh Bình
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  26/12/1976
Nơi sinh: Hà Nội
Quê quán Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  CN Anh; Tại: ĐHNN Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Tiếng Anh; Trường Đại học Ngoại Ngữ
Học vị: Thạc sĩ; năm: 200; Chuyên ngành: TESOL; Tại: University of Queensland
Dạy CN: Văn học Anh, Giao thoa Văn hoá, Biên dịch, Phiên dịch
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: N/A
Địa chỉ liên hệ: Khoa Tiếng Anh, trường ĐHNN, 131 Lưỡng Nhữ Học
Điện thoại: (0236) 3893124; Mobile: 0913404489
Email: pttbinh@ufl.udn.vn; phan_binh@hotmail.com
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn