Phạm Thị Thu Hà
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,168,374

 
Mục này được 26347 lượt người xem
Họ và tên:  Phạm Thị Thu Hà
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  30/03/1959
Nơi sinh: Nam Đàn - Nghệ An.
Quê quán Nam Đàn - Nghệ An.
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Tâm lý giáo dục; Tại: Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh
Đơn vị công tác: Khoa Tâm lý Giáo dục; Trường Đại học Sư phạm
Học vị: Thạc sĩ; năm: 1998; Chuyên ngành: ; Tại: Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam
Dạy CN: Giáo dục học.
Lĩnh vực NC: 
Điện thoại: 3733288; Mobile: 0
Email: pttha@dce.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 

Giảng viên Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Nam-Đà Nẵng (1979-1994); Khoa Tâm lý-Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng (từ 1995 đến nay).

 

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn