Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Nghiên cứu ảnh hưởng sai số gia công đến sự lệch của kích thước tọa độ tuyến đường ống thiết kế.
Chủ nhiệm:  Phạm Trường Thi; Thành viên:  
Số: T2016-02-09 ; Năm hoàn thành: 2016; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Kỹ thuật
Trên những con tàu ngày nay được trang bị những máy móc, trang thiết bị, kết cấu phức tạp, để đảm bảo cho sự hoạt động của chúng, cần đến những hệ thống đường ống. Trong khoảng 35 năm gần đây, khối lượng các công việc về chế tạo ống đã tăng từ 5 đến 12% trong tổng khối lượng công việc đóng tàu, trong một số trường hợp, đơn cử như tàu cá, tăng lên 14-17%. Giữa nhiều hướng nhằm tăng hiệu quả sản xuất chế tạo ống, hiện nay, phương án di chuyển những công việc chính và nặng nhất liên quan đến vạch tuyến, sửa lắp, điều chỉnh ống từ trên tàu vào các xưởng đang được xem xét. Việc tính toán chính xác ảnh hưởng các sai số trong chế tạo lên sự lệch của kích thước tọa độ tuyến đường ống thiết kế trên tàu giúp chúng ta có thể đánh giá, xây dựng được dây chuyền sản xuất chế tạo ống tốc độ, hiệu quả cao, giảm khối lượng công việc và giá thành chế tạo ống.
Nội dung chính của đề tài:

Tổng quan về quá trình sản xuất ống với những hình dạng tuyến khác nhau, các bước của sản xuất ống, tóm tắt những cơ sở lý thuyết

Thực trạng sản xuất ống tàu thủy tại Việt Nam

Tổng hợp một số kết quả thực nghiệm về mối quan hệ giữa hình dạng tuyến đoạn ống đến độ lệch của kích thước tọa độ của toàn tuyến đường ống

Giải quyết bài toán ảnh hưởng của các sai số gia công lên độ lệch của kích thước tọa độ tuyến đường ống bằng các phân tích toán học.
Đánh giá chung về ảnh hưởng các sai số trong  các nguyên công chế tạo ống lên độ lệch  của kích thước tọa độ tuyến đường ống thiết kế.

Sau khi tìm hiểu, thực hiện các phân tích toán học, chủ đề tài đã tìm ra những mối liên hệ giữa hình dạng đường ống tàu thủy với độ lệch kích thước tọa độ của ống trong trường hợp tổng quát. Nghiên cứu cũng đã thực hiện các phép đo đạc thực nghiệm và đã chứng minh tính đúng đắn của các lý thuyết toán học đưa ra.
Nghiên cứu cũng chỉ ra, ảnh hưởng của các sai số về góc (sai số bẻ ống và sai số xoay ống) khi gia công đường ống thường lớn hơn rất nhiều ảnh hưởng của các sai số về độ dài (sai số cắt và sai số dịch chuyển)

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn