Phan Thảo Thơ
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 63,763,272

 
Mục này được 2219 lượt người xem
Họ và tên:  Phan Thảo Thơ
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  1978
Nơi sinh: Quảng Nam.
Quê quán Quảng Nam.
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  ; Tại: Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Hóa học; Trường Đại học Sư phạm
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2007; Chuyên ngành: ; Tại: Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng
Dạy CN: Hoá hữu cơ, Hoá Dược.
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: N/A
Điện thoại: ; Mobile: 
Email: pttho@dce.uvn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 

Giảng viên Khoa Hoá, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng (từ 2002 đến nay).

 

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn