Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Quản lý hoạt động học theo nhóm trong và ngoài lớp học của sinh viên khoa công nghệ thông tin khi học Tiếng Anh chuyên ngành
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Phạm Thị Thu Hương
Nơi đăng: Kỷ yếu hội nghị khoa học lần thứ IV Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHĐN; Số: 14;Từ->đến trang: 70-73;Năm: 2008
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo mô tả đặc thù của các lớp học tiếng Anh chuyên ngành công nghệ thông tin tại trường DHBK Đà nẵng, thực nghiệm các mô hình hoạt động học tập theo nhóm nhằm hỗ trợ sinh viên chuyên ngành học tiếng Anh hiệu quả và tăng cường kỹ năng làm vieejc theo nhóm - một trong những kỹ năng mềm rất thiết thực cho nghề nghiệp của sinh viên sau này. Bài báo cũng tìm ra các khó khăn và đưa ra các giải pháp fđể việc thực hiện phương pháp giảng dạy này đạt hiệu quả tốt hơn
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn