Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Nâng cao hiệu quả học tập môn Tiếng Anh chuyên ngành cho sinh viên Khoa Công nghệ thông tin bằng việc áp dụng hình thức học theo nhóm. Mã số T04-13-15, năm 2004
Chủ nhiệm:  Phạm Thị Thu Hương; Thành viên:  
Số: T04-13-15 ; Năm hoàn thành: 2005; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Ngôn ngữ

Đề tài NCKH “Nâng cao hiệu quả học tập môn Tiếng Anh chuyên ngành cho sinh viên Khoa Công nghệ thông tin bằng việc áp dụng hình thức học theo nhóm” được thực hiện  để tìm ra  hiệu quả của các loại hình hoạt động  học nhóm được áp dụng trong các lớp hoc môn TACN CNTT, đồng thời cũng đưa ra các đề xuất cho biện pháp quản lý  và đánh giá quá trình kết quả học tập theo nhóm ở trong lẫn ngoài lớp học nhằm nâng cao hiệu quả học tập Tiếng Anh chuyên ngành cho sinh viên khoa Công nghệ thông tin của trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN.


© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn