Phạm Thị Thu
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,085,439

 
Mục này được 13274 lượt người xem
Họ và tên:  Phạm Thị Thu
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  28/10/1990
Nơi sinh: Hưng Lộc - Hậu Lộc - Thanh Hóa
Quê quán Hưng Lộc - Hậu Lộc - Thanh Hóa
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Điều dưỡng; Tại: Trường Đại học Đông Á Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Phòng Hành chính Tổng hợp; Khoa Y Dược
Học vị: Cử nhân; năm: ; Chuyên ngành: ; Tại:
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh B
Địa chỉ liên hệ: 41 Lê Duẩn, Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 02363990458; Mobile: 0903504769
Email: ptthu@smp.udn.vn
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn