Phạm Thị Thảo Khương
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,102,498

 
Mục này được 8721 lượt người xem
Họ và tên:  Phạm Thị Thảo Khương
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  24/01/1988
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Đà Nẵng
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Điện Tử- Viễn Thông; Tại: Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Điện - Điện tử; Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2016; Chuyên ngành: Micro and Nano System Technology; Tại: University of Southeast Norway
Dạy CN: Điện Tử-Viễn Thông
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Anh văn
Địa chỉ liên hệ: Trường Sư Phạm Kỹ Thuật, 54 Quang Trung, Đà Nẵng
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 2011-2014 Giảng dạy tại khoa Điện, trường Cao Đẳng Công Nghệ
2014-2016 Đi học thạc sĩ tại Nauy
2016-nay Giảng dạy tại khoa Điện-Điện tử, trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp ĐHĐN: ĐẶC TÍNH ĐIỆN TỬ VÀ QUANG ĐIỆN TỬ CỦA CÁC LINH KIỆN ĐIỆN TỬ HIỆU SUẤT CAO CÓ CẤU TRÚC NANO . Chủ nhiệm: Nguyễn Linh Nam. Thành viên: Phạm Thị Thảo Khương. Mã số: MÃ SỐ: B2018-ĐN06-11. Năm: 2020. (Nov 7 2019 6:44AM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Dự đoán protrin Tyrosine Sulfation dựa vào các phân tích trên Amino Acid. Chủ nhiệm: Phạm Thị Thảo Khương. Thành viên: Bùi Văn Minh. Mã số: T2018-06-89. Năm: 2018. (Nov 7 2019 6:40AM)
[3] Đề tài cấp cơ sở: 1. Nghiên cứu ứng dụng phần mềm Comsol Multiphysics trong thiết kế và kiểm tra Ultrasound Transducer dùng trong y học. . Chủ nhiệm: Phạm Thị Thảo Khương. Mã số: T2017-06-55. Năm: 2017. (Nov 7 2019 6:38AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn