Phan Thị Tú Nga
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 99,133,381

 
Mục này được 617 lượt người xem
Họ và tên:  Phan Thị Tú Nga
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  10/07/1975
Nơi sinh: Quảng Bình
Quê quán Quảng Bình
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Tiếng Đức; Tại: Trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội
Đơn vị công tác: Ban Khoa học Công nghệ & Môi trường; Cơ quan Đại học Đà Nẵng
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2011; Chuyên ngành: Quản lý giáo dục; Tại: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh - Cử nhân
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Từ 11/1997-7/2012: Chuyên viên Ban Khoa học và Công nghệ Đại học Huế
Từ 8/2012-7/2020: Chuyên viên Văn phòng Đại học Đà Nẵng
Từ 8/2020 đến nay: Chuyên viên Ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Đại học Đà Nẵng
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Thực trạng và các biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên Đại học Huế. Tác giả: Phan Thị Tú Nga. Tạp chí Khoa học Đại học Huế. Số: 68. Trang: 67-78. Năm 2011. (Mar 10 2021 3:10PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn