Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,631,568

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Kinh tế xây dựng
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2015 Kỹ sư xây dựng
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
 Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng
[2]Kỹ thuật thi công xây dựng công trình
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2011 Kỹ sư Kinh tế xây dựng và Quản Lý dự án  Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng
[3]Định giá sản phẩm xây dựng
Ngành: Xây dựng
 2010 Sinh viên chuyên ngành Kinh tế xây dựng và Quản Lý dự án, Đào tạo các lớp chứng chỉ nghiệp vụ Định Giá xây dựng  Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng, Viện Khoa học Kinh tế Xây dựng chi nhánh Đà Nẵng,..
[4]Quản Lý dự án
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2010 Sinh viên chuyên ngành Kinh tế Xây dựng và Quản lý dự án, Sinh viên ngành Quản lý môi trường, Đào tạo các lớp nghiệp vụ Quản lý dự án  Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng Trường Đại học Sư phạm Viện Khoa học Kinh tế Xây dựng chi nhánh Đà Nẵng,...
[5]Tư vấn giám sát công trình Xây dựng
Ngành: Xây dựng
 2010 Sinh viên chuyên ngành Kinh tế xây dựng và Quản lý dự án, Đào tạo các lớp chứng chỉ nghiệp vụ tư vấn giám sát,
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
 Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng Viện Khoa học Kinh tế Xây dựng chi nhánh Đà Nẵng
[6]Quản lý điều hành tổng thể dự án xây dựng
Ngành: Xây dựng
 2008 Sinh viên chuyên ngành Quản lý dự án xây dựng
marriage affairs open i want an affair
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
 Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng
[7]Tổ chức thi công xây dựng
Ngành: Xây dựng
 2007 Sinh viên chuyên ngành Quản lý dự án xây dựng Sinh viên chuyên ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp  Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng
[8]Đồ án Tổ chức thi công xây dựng
Ngành: Xây dựng
 2007 Sinh viên chuyên ngành Quản lý dự án xây dựng Sinh viên chuyên ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp  Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn