Phạm Thị Thanh Thảo
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 50,183,593

 
Mục này được 9294 lượt người xem
Họ và tên:  Phạm Thị Thanh Thảo
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  23/04/1988
Nơi sinh: 
Quê quán 
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  ; Tại:
Đơn vị công tác: Khoa Nhật - Hàn Thái; Trường Đại học Ngoại Ngữ
Học vị: Đại học; năm: 2007; Chuyên ngành: Cử nhân tiếng Nhật; Tại: Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng
Lĩnh vực NC: Ngôn ngữ và văn hóa Nhật Bản
Ngoại ngữ: Tiếng Nhật
Điện thoại: 02363.699341; Mobile: 0935939997
Email: phththanhthao@gmail.com
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Khảo sát cách nắm bắt và vận dụng các thể của động từ gốc Hán trong tiếng Nhật của sinh viên chuyên ngành tiếng Nhật, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng. Tác giả: Phạm Thị Thanh Thảo*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
. Số: Số 8(93).2015. Trang: 81. Năm 2015.
(Oct 1 2015 2:58PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn