Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Khảo sát cách nắm bắt và vận dụng các thể của động từ gốc Hán trong tiếng Nhật của sinh viên chuyên ngành tiếng Nhật, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Phạm Thị Thanh Thảo*
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 8(93).2015;Từ->đến trang: 81;Năm: 2015
Lĩnh vực: Ngôn ngữ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Gần đây, sự gia tăng nhanh chóng của các doanh nghiệp Nhật Bản tại miền Trung Việt Nam đã kéo theo sự tăng cao về nhu cầu nguồn nhân lực tiếng Nhật. Trước tình hình đó, công tác giảng dạy và nghiên cứu tiếng Nhật tại Khoa Nhật – Hàn – Thái, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng được đẩy mạnh và phát triển nhanh chóng. Để góp phần vào việc nâng cao chất lượng đào tạo, bài viết này nghiên cứu về cách nắm bắt và vận dụng các thể của động từ gốc Hán, vốn là một trong những lĩnh vực khó đối với người học tiếng Nhật. Qua những số liệu thống kê cụ thể, bài viết đã chỉ ra những lỗi sai khi sử dụng động từ gốc Hán. Từ đó đưa ra những nhận xét, đánh giá khách quan về cách sử dụng các thể của động từ này và đề xuất phương pháp dạy và học hiệu quả để giảm thiểu lỗi sai ở mức thấp nhất.
ABSTRACT
Recently, the increasing appearance of Japanese companies and organisations in the middle region of Vietnam has increased the demand for local workers and officers who can use Japanese well. To cope with this human resource problem, the Faculty of Japanese-Korean-Thai, University of Foreign Language Studies, The University of Danang has expanded the professional education in Japanese including bachelor-level teaching and academic research. In order to contribute to the quality of the university’s Japanese education outcomes, this article has carried out academic research on how to comprehend and use Sino-Japanese verbs and their voice, which is considered a difficult field by Japanese learners. By showing the details of statistical data, the article points out the misuse of Sino-Japanese verbs among student learners. Furthermore, the assessments and corrections for the use of these verbs are also drawn. Besides, the suggestion for the effective way of learning and teaching Sino-Japanese verbs is discussed with regard to reducing the errors of verb misuse to the minimum.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn