Select * from Danhba where del=0 and vehuu=0 and usrname='pttxuan' Science curiculum vitae personally - University of Da Nang
 

Phạm Thị Thuý Xuân
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 37,662,342

 
Mục này được 6745 lượt người xem
Họ và tên:  Phạm Thị Thuý Xuân
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  15/07/1959
Nơi sinh: Hương Trà
Quê quán Hương Trà
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Tâm lý giáo dục mầm non; Tại: Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh
Đơn vị công tác: Khoa Giáo dục Tiểu học; Trường Đại học Sư phạm
Học vị: Đại học; năm: 2007; Chuyên ngành: ; Tại: Đại học Đà Nẵng
Dạy CN: Tạo hình, Tạo hình nâng cao, Phương pháp dạy–học tạo hình cho trẻ mầm non.
Lĩnh vực NC: Tạo hình.
Ngoại ngữ: N/A
Điện thoại: 3733289; Mobile: 0914502848
Email: pttxuan@dce.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 

Giáo viên Trường Sư phạm Mầm non, TP Đà Nẵng (1983–1987). Giáo viên Trường Trung học Sư phạm Quảng Nam-Đà Nẵng (1987–1990). Giảng viên Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Nam-Đà Nẵng (1990–1994).  Giảng viên Khoa Giáo dục Tiểu học-Mầm non Trường Đại học Sư phạm –  Đại học Đà Nẵng (từ 1995 đến nay).

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn