Phan Văn Hiền
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 16665 lượt người xem
Họ và tên:  Phan Văn Hiền
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  12/12/1961
Nơi sinh: Quảng Ninh
Quê quán Quảng Ninh
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Điện Kỹ thuật; Tại:
Đơn vị công tác: Khoa Điện; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2003; Chuyên ngành: Tự động hóa; Tại: ĐHBK Hà Nội
Dạy CN: Điện kỹ thuật.
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Anh (C), Pháp (C)
Địa chỉ liên hệ: Khoa Điện - ĐHBK Đà Nẵng
Điện thoại: 02363500100; Mobile: 0905841819
Email: phvhien7@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 

Cán bộ giảng dạy Khoa Điện, Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng (1983 – nay).  

 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu điều khiển vị trí hệ phi tuyến ứng dụng mạng nơ ron.. Chủ nhiệm: Phan Văn Hiền. Thành viên: 1. Bùi Tấn Lợi, Khoa Điện – Trường Đại học Bách khoa 2. Trần Hồ Thủy Tiên, Khoa CNTT – Trường Đại học Bách khoa. Mã số: B2005. 15. 53. Năm: 2006. (Dec 20 2012 5:22PM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu nhận dạng hệ phi tuyến có tham số ch­ưa biết sử dụng mạng nơ ron. Chủ nhiệm: Phan Văn Hiền. Thành viên: . Mã số: T2002. Năm: 2003. (Dec 20 2012 5:16PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: MỞ RỘNG KHẢ NĂNG TẠO MẪU NHANH TRÊN MÁY PHAY CNC BA TRỤC. Tác giả: Bùi Minh Hiển; Phan Văn Hiền ; . Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Số: Số 01(86).2015. Trang: 48. Năm 2015.
(Apr 22 2015 11:15AM)
[2]Bài báo: Ứng dụng mạng nơ ron để dự báo phụ tải điện tỉnh Gia Lai. Tác giả: Phạm Anh Cường, Phan Văn Hiền. Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 43. Trang: 14 - 19. Năm 2011. (Dec 21 2012 11:20AM)
[3]Bài báo: Ứng dụng logic mờ điều khiển bộ lọc tích cực cho việc giảm sóng hài dòng điện. Tác giả: Phan Văn Hiền, Huỳnh Ngọc Thuận. Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 42. Trang: 21 - 26. Năm 2011. (Dec 21 2012 11:16AM)
[4]Bài báo: Nhận dạng và điều khiển hệ phi tuyến có nhiều chuyển động thành phần sử dụng mạng nơ ron. Tác giả: Nguyễn Trọng Thuần, Phan Văn Hiền, Đoàn Quang Vinh. Tạp chí Giao thông Vận tải. Số: 4. Trang: 48 - 52. Năm 2003. (Dec 21 2012 11:03AM)
[5]Bài báo: Nghiên cứu điều khiển vị trí hệ phi tuyến sử dụng mạng nơ ron. Tác giả: Nguyễn Hồng Quang, Phan Văn Hiền
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí Giao thông Vận tải. Số: 7. Trang: 57 - 61. Năm 2003. (Dec 21 2012 11:09AM)
[6]Bài báo: Điều khiển tối ưu cho tay máy ro bốt vận chuyển hàng hoá. Tác giả: Nguyễn Trọng Thuần, Phan Văn Hiền, Lê Tấn Duy,.. Kỷ yếu Hội nghị AFEO lần thứ 18, Hà Nội. Số: 18. Trang: 546 - 553. Năm 2000. (Dec 21 2012 10:54AM)
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Kỹ thuật chiếu sáng
Ngành: Kỹ thuật điện & điện tử
 2011 Sinh Viên Đại học  Khoa Điện - ĐHBK - ĐHĐN
[2]Mô hình hoá hệ thống đo lường và điều khiển
Ngành: Kỹ thuật điện & điện tử
 2009 Học viên Cao học  Khoa Điện - ĐHBK - ĐHĐN
[3]Điều khiển ứng dụng mạng nơ ron
Ngành: Kỹ thuật điện & điện tử
 2005 Học viên Cao học
marriage affairs open i want an affair
 Khoa Điện - ĐHBK - ĐHĐN
[4]Lý thuyết mạch điện 1
Ngành: Kỹ thuật điện & điện tử
 1995 Sinh Viên Đại học  Khoa Điện - Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
[5]Lý thuyết mạch điện 2
Ngành: Kỹ thuật điện & điện tử
 1995 Sinh Viên Đại học
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
 Khoa Điện - Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
[6]Tin học ứng dịng
Ngành: Kỹ thuật điện & điện tử
 1992 sinh viên Đại học  Khoa Điện - ĐHBK - ĐHĐN
[7]Máy điện 1
Ngành: Kỹ thuật điện & điện tử
 1985 Sinh Viên Đại học
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
 Khoa Điện - Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
[8]Máy điện 2
Ngành: Kỹ thuật điện & điện tử
 1985 Sinh Viên Đại học
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
 Khoa Điện - ĐHBK - ĐHĐN
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn