Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Nghiên cứu điều khiển vị trí hệ phi tuyến ứng dụng mạng nơ ron.
abortion pill services farsettiarte.it having an abortion
Chủ nhiệm:  Phan Văn Hiền; Thành viên:  1. Bùi Tấn Lợi, Khoa Điện – Trường Đại học Bách khoa 2. Trần Hồ Thủy Tiên, Khoa CNTT – Trường Đại học Bách khoa
Số: B2005. 15. 53 ; Năm hoàn thành: 2006; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Khoa học công nghệ
Việc nghiên cứu điều khiển hệ động lực học có nhiều chuyển động là hệ có tính phi tuyến cao, đã và đang được quan tâm ở trong nước và thế giới cả về nghiên cứu lý thuyết lẫn ứng dụng thực tế. 
Về lý thuyết, cùng với sự phát triển của kỹ thuật tính toán và máy tính, các lý thuyết mới như logic mờ, mạng nơ ron, mạng nơ ron mờ, ... kết hợp với thuật giải di truyền, lập trình tiến hoá đang được nhiều nhà khoa học quan tâm sử dụng để nhận dạng và điều khiển các hệ phức tạp.
Mạng nơ ron hồi quy, đặc biệt là mạng nơ ron hồi quy cục bộ (Local Recurrent Neural Networks: LRNN), ngoài khả năng “học” và xử lý thông tin tốc độ cao, mạng lại có cấu trúc tương đối đơn giản nên việc ứng dụng mạng để điều khiển các đối tượng phi tuyến sẽ đạt được độ chính xác cao và thời gian điều khiển nhỏ.
Về ứng dụng, hiện nay rất ít công trình quan tâm nghiên cứu ứng dụng, nhất là ở nước ta. Vì vậy nghiên cứu ứng dụng LRNN để điều khiển hệ động lực học phi tuyến là rất cần thiết.


Phần mềmmô phỏng
Khoa Điện - BM Điện Công nghiệp - Trường ĐHBK - ĐHĐN
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn