Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,853,724

[1] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu, tính toán mô phỏng giám sát ổn định hệ thống điện theo thông tin đo lường. Chủ nhiệm: Phạm Văn Kiên. Mã số: T2016-02- 18. Năm: 2016. (Mar 13 2018 2:10PM)
[2] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu xây dựng mô hình mô phỏng giám sát ổn định hệ thống điện có xét đến các yếu tố bất định của nguồn, tải và cấu trúc lưới. Chủ nhiệm: TS. Lê Đình Dương. Thành viên: PGS. TS. Ngô Văn Dưỡng, ThS. Phạm Văn Kiên, ThS. Huỳnh Văn Kỳ. Mã số: Đ2015-02-114. Năm: 2016. (Mar 13 2018 2:12PM)
[3] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu, tính toán các thông số chỉnh định hệ thống thí nghiệm Rơle số qua giao thức kết nối với máy tính tại phòng thí nghiệm Khoa Điện thuộc Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Phạm Văn kiên. Thành viên: Hoàng Trần Thế. Mã số: Đ2014-01-21. Năm: 2014. (Jun 11 2015 3:50PM)
[4] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu xây dựng hệ thống thí nghiệm Rơle số đa chức năng tại phòng thí nghiệm Khoa Điện thuộc Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng.. Chủ nhiệm: ThS. Phạm Văn Kiên. Thành viên: ThS. Nguyễn Hồng Việt Phương; KS. Lê Hồng Lâm. Mã số: Đ2012-01-06. Năm: 2012. (Jan 28 2013 4:44PM)
[5] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu để chế tạo bộ nguồn dùng trong phòng thí nghiệm rơle, Bộ môn Hệ thống điện, Khoa Điện. Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Hữu Hiếu. Thành viên: ThS. Phạm Văn Kiên, KS. Lê Hồng Lâm, ThS. Nguyễn Hồng Việt Phương, KS. Nguyễn Tùng Lâm. Mã số: T2011-02-15. Năm: 2011. (Jan 28 2013 4:46PM)
[6] Đề tài Khác: Nghiên cứu ứng dụng năng lượng mặt trời để giải quyết bài toán sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Chủ nhiệm: Phạm Văn Kiên. Thành viên: . Mã số: SDH10-01-16-CH. Năm: 2010. (May 13 2011 10:34PM)
[7] Đề tài cấp Bộ trọng điểm: Nghiên cứu công nghệ điều khiển hệ thống điện bằng máy tính để áp dụng cải tạo nâng cấp các trạm biến áp 110kV. Chủ nhiệm: PGS. TS Ngô Văn Dưỡng. Thành viên: Huỳnh Văn Kỳ Lê Đình Dương Phạm Văn Kiên. Mã số: B2007-ĐN01-10-TĐ. Năm: 2008. (Jan 20 2011 5:38PM)
[8] Đề tài cấp ĐHĐN: Ứng dụng công nghệ tự động hóa SCADA cho lưới điện phân phối 22KV. Chủ nhiệm: Phạm Văn Kiên. Thành viên: . Mã số: T2008-02-57. Năm: 2008. (Jan 20 2011 5:34PM)
[9] Đề tài cấp cơ sở: Xây dựng phần mềm mô phỏng thí nghiệm Bảo vệ rơ le. Chủ nhiệm: PGS.TS. Lê Kim Hùng. Mã số: T04-15-76. Năm: 2004. (Jan 20 2011 5:36PM)
[10] Đề tài cấp Bộ: Xây dựng phần mềm tính toán lưới điện phân phối theo điện năng tiêu thụ. Chủ nhiệm: PGS. TS Lê Kim Hùng. Thành viên: Nguyễn Bảo Trọng Phạm Văn Kiên. Mã số: B2003-15-34. Năm: 2004. (Jan 23 2011 2:27PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn