Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,855,275

 Nghiên cứu xây dựng hệ thống thí nghiệm Rơle số đa chức năng tại phòng thí nghiệm Khoa Điện thuộc Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng.
abortion pill services farsettiarte.it having an abortion
doctors who prescribe naltrexone open naloxone challenge
Chủ nhiệm:  ThS. Phạm Văn Kiên; Thành viên:  ThS. Nguyễn Hồng Việt Phương; KS. Lê Hồng Lâm
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
Số: Đ2012-01-06 ; Năm hoàn thành: 2012; Đề tài cấp ĐHĐN; Lĩnh vực: Khoa học công nghệ


Hệ thống thí nghiệm rơle số đa chức năng được xây dựng thành công từ các thiết bị riêng lẻ trở thành mô hình Hệ thống điện điển hình đã đem lại các lợi ích sau:

-         Thực hiện được nhiều bài thí nghiệm không chỉ cho các môn học về bảo vệ rơle mà còn là mô hình thí nghiệm lý tưởng cho nhà máy điện, mạng điện, ngắn mạch và ổn định.

-         Các rơle được kết nối với nhau cho phép thí nghiệm và nghiên cứu chuyên sâu về các đặc tính quan trọng đã được tích hợp trong rơle, đây chính là nền tảng của hệ thống SCADA.

-         Nghiên cứu phân tích quá trình quá độ của hệ thống điện.© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn