Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,855,515

 Nghiên cứu, tính toán các thông số chỉnh định hệ thống thí nghiệm Rơle số qua giao thức kết nối với máy tính tại phòng thí nghiệm Khoa Điện thuộc Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng
Chủ nhiệm:  Phạm Văn kiên; Thành viên:  Hoàng Trần Thế
Số: Đ2014-01-21 ; Năm hoàn thành: 2014; Đề tài cấp ĐHĐN; Lĩnh vực: Kỹ thuật
Năm 2012, đề tài “Nghiên cứu xây dựng hệ thống thí nghiệm Rơle số đa chức năng tại phòng thí nghiệm Khoa Điện thuộc Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng” đã được nhóm tác giả thực hiện thành công và được hội đồng nghiệm thu đánh giá cao về nhiều mặt. Ngay sau khi nghiệm thu đưa vào sử dụng, đến nay kết quả của đề tài đã đóng góp rất lớn trong việc triển khai thí nghiệm cho hàng trăm sinh viên, đặc biệt đã triển khai thành công trong công tác đào tạo, thực hành nâng cao trình độ cho 02 lớp cán bộ quản lý kỹ thuật Công ty Truyền tải điện 2 với trên 50 cán bộ. Tuy nhiên, trong biên bản nghiệm thu đề tài các thành viên cũng đã đề xuất phương án đề nghị tiếp tục phát triển thêm và qua 1 năm sử dụng cho thấy việc thực hiện tính toán các thông số cài đặt cho rơ le theo các phương pháp lý thuyết cơ bản bộc lộ nhiều nhược điểm, bên cạnh đó thời gian cài đặt và thí nghiệm cho rơ le trực tiếp tại tủ bảng tốn quá nhiều thời gian do đó ảnh hưởng đến lượng thời gian dành cho phần chuyên môn chuyên sâu. Với mong muốn chuẩn hóa các công cụ tính toán cài đặt thông số cho các Rơ le và sử dụng máy tính giao tiếp kết nối để cài đặt - giám sát – điều khiển khắc phục các nhược điểm trên, chúng tôi đề xuất đề tài “Nghiên cứu, tính toán các thông số chỉnh định hệ thống thí nghiệm Rơle số qua giao thức kết nối với máy tính tại phòng thí nghiệm Khoa Điện thuộc Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng”.
walgreens prints coupons open free printable coupons
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn