Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,854,551

 Nghiên cứu công nghệ điều khiển hệ thống điện bằng máy tính để áp dụng cải tạo nâng cấp các trạm biến áp 110kV
doctors who prescribe naltrexone site naloxone challenge
Chủ nhiệm:  PGS. TS Ngô Văn Dưỡng; Thành viên:  Huỳnh Văn Kỳ
Lê Đình Dương
Phạm Văn Kiên
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Số: B2007-ĐN01-10-TĐ ; Năm hoàn thành: 2008; Đề tài cấp Bộ trọng điểm; Lĩnh vực: Kỹ thuật
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn