Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,852,236

 Xây dựng phần mềm tính toán lưới điện phân phối theo điện năng tiêu thụ
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
viagra coupon 2016 manufacturer coupons for prescription drugs discount coupons for viagra
manufacturer coupons for prescription drugs free printable viagra coupons viagra online coupon
Chủ nhiệm:  PGS. TS Lê Kim Hùng; Thành viên:  Nguyễn Bảo Trọng
Phạm Văn Kiên
Số: B2003-15-34 ; Năm hoàn thành: 2004; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Kỹ thuật
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn