Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,855,028

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Vận hành nhà máy Thủy điện
Ngành: Điện
 5 sinh viên năm thứ 5 chuyên Ngành hệ thống điện
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
 Khoa Điện, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
[2]Thông tin và điều độ trong hệ thống điện.
Ngành: Điện
 5 Sinh viên năm thứ 5 chuyên ngành điện kỹ thuật  Trường Đại học Bách khoa
[3]Phần điện trong trạm biến áp
Ngành: Điện
 4 Sinh viên năm thứ 4 chuyên ngành điện kỹ thuật  Trường Đại học Bách khoa
[4]Phần điện trong Nhà máy điện
Ngành: Điện
 4 Sinh viên năm thứ 4 chuyên ngành điện kỹ thuật  Trường Đại học Bách khoa
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn